Medikal ve Sağlık Hizmetleri

Ata Uluslararası Bağımsız Denetim, tıp ve sağlık hizmeti sağlayıcıları ile çalışma konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir ve her işin benzersiz olduğunu bilir. Giderek daha düzenli ve rekabetçi bir pazarda çalıştığınızı ve bu nedenle hizmetlerimiz belirli iş gereksinimlerinize uyacak şekilde tasarlar.

Bu, pazarı derinlemesine kavramamızla birlikte müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kurmamıza yardımcı olur.

Güvence ve danışmanlık hizmetlerimiz şunları içerir:

  • Vergi düzenlemelerinin titiz taleplerini karşılamak için finansal kayıt tutma,
  • Denetim ve güvence hizmetleri,
  • Yönetim bilgi sistemleri ve işletme verilerinin etkin kullanımı,
  • İş trendleri ve sektördeki gelişmeler,
  • IT sistem seçimi,
  • İşletme yapılanması ve finansmanı.