2022 / 1 No'lu Ata Denetim Duyurumuz

Bilindiği üzere 22.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 535 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile e-Arşiv fatura düzenleme hadlerinde değişiklik yapılmış ve değişiklikler 2022/13 Nolu sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

 
01.03.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak değişikliklere duyurumuzda yer verilmiştir.