2019 / 3 No' lu Ata Denetim Duyurumuz

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin b fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan yeniden değerleme oranı 2019 II. Geçicide %8,84 olarak belirlenmiştir.

DOKÜMANLAR