2019 / 7 No'lu Ata Denetim Duyurumuz

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin b fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan yeniden değerleme oranı 2019 III. Geçicide %16,97 olarak belirlenmiştir.