2019 / 10 No'lu Ata Denetim Duyurumuz

2020 yılında kullanılacak yasal defterlerin 31 Aralık 2019 tarihine kadar tasdik ettirilmesi gerekiyor. İlgili Duyuruya ilişkin; Vergi Usul Kanunu’nun 220. maddesi uyarınca, 

 
- Yevmiye ve envanter defterleri, 
- İşletme defteri, 
- Çiftçi işletme defteri, 
- İmalat ve istihsal vergisi defterleri, 
- Nakliyat vergisi defteri, 
- Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri,
- Serbest meslek kazanç defterinin, 
tasdiki zorunlu bulunmaktadır. 
 
Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, 2020 yılında kullanacakları defterlerini en geç 31 Aralık 2019 akşamına kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. E-defter uygulamasına geçmiş olan mükelleflerin ise Defter-i Kebir ve Yevmiye Defteri dışındaki defterlerini (envanter ve damga vergisi defteri gibi) yukarıda yer verilen açıklamalar kapsamında tasdik ettirmeleri gerekmektedir. 
 
Diğer taraftan, Defter-Beyan Sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda tutulan defterlerin açılış onayı; ilk defa veya yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerinde ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik olarak yapılacaktır.