2019 / 9 No'lu Ata Denetim Duyurumuz

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesi ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na verilen yetkiye dayanılarak bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklikler yapılmıştır.
İlgili Kanun değişikliğine ekteki sirkülerimizden  ulaşabilirsiniz.