Vergi Sirkülerleri

2024/30 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/14)

2024/29 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

e-Defter Berat Gönderimi İle İlgili Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

2024/28 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

7511 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2024/27 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

e-Belgelere Yeni Zorunlu Alanlar Eklendi

2024/25 No'lu Ata Denetim Sirküerimiz

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)

2024/26 No'lu Ata Denetim Sirkükerlimiz

6183 Sayılı Kanun Gecikme Zammı Oranının Aylık Yüzde 4,5 Olarak Belirlenmesi

2024/24 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

2024/23 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Tevkifat Oranlarında Değişiklik

2024/22 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 560)

2024/21 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51)