Vergi Sirkülerleri

2024/13 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması (VUK 165 Seri No'lu Sirküler)

2024/12 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Nakit Sermaye Artırımlarında 2023 Yılı Faiz İndirim Oranı Revize Edildi

2024/11 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Nakit Sermaye Artırımlarında 2023 Yılı Faiz İndirim Oranı Yeniden Belirlendi

2024/10 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50)

2024/09 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Kdv Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Düzenlenmesi

2024/08 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

2024 1 No.lu Kdv Beyannamesi Değişiklikleri

2024/07 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

2024 Yılı Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

2024/06 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

2024 Yılı Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Tutarları

2024/05 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Form Ba - Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin Duyuru

2024/04 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

2023 Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları