Vergi Sirkülerleri

2021 / 36 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

2021/Mart Ayı Sigorta Primi, KDV İade Alacağından Mahsubu Suretiyle 31 Mayıs 2021 Tarihine Kadar Ödenebilecek

2021 / 35 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-Smm) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayımlandı

2021 / 34 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

2021 / 33 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2021 / 32 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Konaklama Hizmetlerinde KDV İndirimi Uygulama Süresi Uzatıldı

2021 / 31 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi Uzatıldı

2021 / 30 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi Uzatıldı

2021 / 29 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

2021 / 28 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/EBeratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı

2021 / 27 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi