Vergi Sirkülerleri

2021 / 58 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Kurum Geçici Vergi Beyannamesine Eklenmiştir

2021 / 57 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsuben veya Nakden İadesine İlişkin Gelir Vergisi 252 Seri No’lu Genel Tebliğindeki Değişiklik

2021 / 56 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

2021 III. Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları

2021 / 55 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Gelir Vergisi Kanunu Tevkifat Oranları ve Uygulama Süreleri Hakkında Karar

2021 / 54 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

SGK Tebligatları Elektronik Ortamda Yapılacaktır

2021 / 53 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Cep Telefonlarının Yenilenmiş Ürün Garantisi Verilerek Teslimlerindeki KDV Oranı

2021 / 52 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç Değişikliği

2021 / 51 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

İki Yıldan Fazla Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Sağlanan Kazançlarda Stopaj Oranı %0 Olarak Belirlendi

2021 / 50 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Yapılandırmalar için Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

2021 / 49 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37)