Vergi Sirkülerleri

2023/64 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

28.09.2023 tarihli Resmi Gazete’de “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Hakkında Tebliğ” yayımlandı

2023/63 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi – SGK Genel Yazı

2023/62 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

18.09.2023 tarih ve 2467767 sayılı yazısı ile İhracat Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler

2023/61 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğde Yapılan Düzenlemeler

2023/60 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Yeni Reeskont Oranı

2023/59 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklikler

2023/58 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Tecil ve Taksitlendirme Yetkisine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi

2023/57 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

E-Belgelerde Karekod Zorunluluğu Ne Zaman Başlayacak?

2023/56 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanunun Ödeme Süreleri ile Bazı Bildirim, Oluşturma ve Yüklenme Süreleri 4 Ağustos 2023 Tarihine Uzatıldı.

2023/55 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına Dönüşümüne 30.06.2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizler içinde Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanabilecektir.