Vergi Sirkülerleri

2022 / 38 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

7338 Sayılı Kanun İle Getirilen Yeniden Değerleme Uygulamalarının Usul Ve Esasları

2022 / 37 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

İhracatçı ile Üreticiye Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

2022 / 36 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

2022 / 35 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

2022 I. Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları

2022 / 34 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Düzenlemeler

2022 / 33 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

TCBM Tarafından İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Karar

2022 / 32 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No’lu Tebliğ Yayımlandı

2022 / 31 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Duyuru

2022 / 30 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Menkul Satış Sözleşmelerinde Türk Lirası Cinsinden Ödeme Zorunluluğu

2022 / 29 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

İhracat Bedellerinin TCMB’ye Satış Zorunluluğuna İlişkin Oran %25’den %40’a Yükseltilmiştir