Vergi Sirkülerleri

2023/26 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun

2023/25 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Kurumlara Getirilen Ek Verginin Hesaplanmayacağı İstisna ve İndirimlere Ekleme

2023/24 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Kurumlara Getirilen Ek Vergiye Dair Önerge

2023/23 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Kdv-70/2023/1

2023/22 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21)

2023/21 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:45)

2023/20 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Deprem Bölgesinde Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan; Kısa Çalışma Uygulamasına, İstihdamın Korunmasına, Nakdi Ücret Desteği Sağlanmasına İlişkin Tedbirler Açıklandı.

2023/19 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Gerçek Faydalanıcı Bildirim Yükümlülüklerine Yerine Getirmeyene Özel Usulsüzlük Cezasının 3 Katı Uygulanması

2023/18 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Sermaye Şirketlerinin İktisap Ettikleri Kendi Hisse Senetleri veya Ortaklık Paylarında Tevkifat %0 Olarak Belirlendi

2023/17 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

OHAL İlan Edilen Yerlere ve Bazı Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Prefabrik Yapı ve Konteyner Teslimlerinde KDV Oranı %1’e İndirildi