2021 / 2 No'lu Ata Denetim Duyurumuz

24.09.2021 tarihli 31608 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” ile ilan edilen elektronik tebligat sistemi başvuruları SGK tarafından yapılan duyuru ile 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

5510 sayılı Kanun’un “Primlerin ödenmesi” başlıklı 88 inci maddesinin yirmi üçüncü fıkrası hükümlerine istinaden işverenler söz konusu duyuru ile belirlenen sürede (31 Ocak 2022 tarihine kadar) elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar.

Tüzel kişiler için işyeri SGK e-bildirge yetkilisinin e-devlet şifresiyle sisteme giriş yapılacak olup başvurular tamamlanacaktır.
 
Söz konusu SGK duyurusu ve başvuru linkine duyurumuzda yer verilmiştir.