2019 / 1 No'lu Ata Denetim Duyurumuz

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama  Daire Başkanlığının 20.05.2019 tarih ve 32521522-010.04-E.6589 sayılı duyurusunda

21.05.2019 tarihinden itibaren gerçek kişilerin günlük 100.000 USD ve üzerinde (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) döviz (efektif dahil) alım işlemlerinde dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesini ve bankalarca gerek görülmesi halinde müşteriler ile aralarında imzalanan sözleşmelere bu yönde hüküm ihdas edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu uygulama Tüzel Kişileri kapsamamaktadır.

Karar  21.05.2019 tarihinde uygulamaya başlamıştır.