2024/21 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Gelir İdaresi Başkanlığınca, yiyecek ve içecek hizmeti sunan yerlerde KDV oran uygulamasına ilişkin "51 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği 27.04.2024 tarihli 32529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğe aşağıda yer verilmiştir.