2021 / 1 No'lu Ata Denetim Duyurumuz

30.09.2021 tarihine uzatılan gayrimenkul kiralamalarında uygulanan indirimli stopaj oranı süresi ve bazı teslim ve hizmetlere uygulanan indirimli KDV oranları süresi uzatılmamıştır.

 
Covid 19 salgınının ekonomiye olan olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla, bazı hizmetlere ilişkin KDV ve gelir vergisi stopaj oranları 31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2812 ve 2813 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile indirilmişti. Söz konusu indirimli uygulanacak süreler, 23.12.2020, 01.06.2021 ve 02.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararları ile 31.07.2021 tarihine uzatılmıştı. 30.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4311 ve 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile indirimli KDV ve stopajlarının uygulanma süresi 2 ay daha uzatılarak 30.09.2021 olarak yeniden belirlenmişti.
 
Buna göre, 01.10.2021 tarihi itibariyle gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj oranı ve kurumlar tarafından kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri üzerinden %20 oranında tevkifat yapılacaktır.
 
Ayrıca, 01.10.2021 tarihi itibariyle sirkülerimizde detayı verilen mal ve hizmet teslimlerindeki KDV oranı indirim süresi uzatılmamıştır.