2024/22 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

30.04.2024 tarihli 32532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 560) ile mezkur mevzuat uyarınca kapsam dahilinde olan mükelleflerin 2024 Birinci Geçici Vergi (Ocak-Şubat-Mart) dönemi sonu itibariyle enflasyon düzeltmesi yapmayacaklarına ilişkin tebliğ yayımlanmıştır.

 

Söz konusu tebliğe aşağıda yer verilmiştir.