2024/21 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Gelir İdaresi Başkanlığınca, yiyecek ve içecek hizmeti sunan yerlerde KDV oran uygulamasına ilişkin "51 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği" 27.04.2024 tarihli 32529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.