2024/23 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

01.05.2024 tarihli 32533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (No:8434) ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarının belirlendiği 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’na aşağıda yer verilmiştir.