2024/25 No'lu Ata Denetim Sirküerimiz

21.05.2024 tarih ve 32552 sayılı Resmi Gazete’de Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4) yayımlanan tebliğ ile E Defter Beratlarının gönderim süreleri değiştirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı söz konusu sirkülere aşağıda yer verilmiştir.