2024/26 No'lu Ata Denetim Sirkükerlimiz

21.05.2024 tarihli 32552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (No:8484) ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %4,5 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’na aşağıda yer verilmiştir.