2024/24 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

17.05.2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 22.05.2024 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17.05.2024 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı söz konusu sirkülere aşağıda yer verilmiştir.