2021 / 38 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

1/6/2021 tarihli 31498 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” yayımlanmıştır.
 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 1/6/2021 tarihli ve 4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmış olup, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın geçici 2 nci ve geçici 3 üncü maddelerinde yer alan 31/5/2021 ibareleri 31/7/2021 şeklinde değiştirilmiştir.