2021 / 42 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

13/07/2021 tarih ve 31540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:529) ile, Uluslararası alanda vergi kaçakçılığı ile mücadele, suç ve suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla, Gelirlerin/servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesine yönelik olarak, bazı mükelleflere bildirim zorunluluğu getirilmiştir.