2020 / 103 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

16.10.2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.
 
Söz konusu tebliğ ile yapılan değişikliklere sirkülerimizde yer verilmiştir.