Vergi Sirkülerleri

2020 / 20 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Kalkınmada Öncelikli İllerde Uygulanan İlave Sigorta Primi Teşvikinin Uzatılması Hakkında Karar Yayımlandı

2020 / 19 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517) Yayımlandı

2020 / 18 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Değerli Konut Vergisinde Değişiklik Yapan Kanun Yasalaştı

2020 / 17 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30)

2020 / 16 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Geri Kazanım Katılım Payı Usul ve Esasları Yayınlandı

2020 / 15 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Geri Kazanım Katılım Payı Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

2020 / 14 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Değerli Konut Vergisi Beyanname Verme ve Ödeme Süresi Uzatıldı

2020 / 13 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Binek Otomobillere Ait Giderlere Getirilen Sınırlandırmaların Yeniden Değerleme Oranına Tabi Tutulması

2020 / 12 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlendi

2020 / 11 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarları (01.01.2020-30.06.2020)