Vergi Sirkülerleri

2019 / 74 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Sigara ve Sigara Muadili Tütün Ürünlerinin ÖTV Tutar ve Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

2019 / 73 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

07.08.2019 sayılı ve 30855 sayılı resmi gazetede yer alan 1402 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

2019 / 72 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği. ( Seri No 1)

2019 / 71 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, E:2013/3, K:2019/1 Sayılı Kararı

2019 / 70 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklik.

2019 / 69 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2019 / 68 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

2019 II. Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları

2019 / 67 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 08/07/2019 tarihinde TBMM’ye sunuldu.

2019 / 66 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

01.07.2019-31.12.2019 Dönemi Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi.

2019 / 65 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Aynı Grupta Yer Alan Firmaların Mal İhraç ve İthal Bedelleri Bankalarca Mahsup Edilebilmektedir.