Vergi Sirkülerleri

2019 / 91 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Yürürlüğe Girdi

2019 / 90 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.

2019 / 89 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Meclisten Geçti.

2019 / 88 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

308 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

2019 / 87 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

2019 / 86 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

08.11.2019 tarih ve 30942 sayılı Resmi Gazete’de 28 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

2019 / 85 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.

2019 / 84 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Sermaye Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

2019 / 83 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği

2019 / 82 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi