Vergi Sirkülerleri

2020 / 110 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2020 / 109 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Ertelenen Primlerin KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi

2020 / 108 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Türk Ticaret Kanununun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2020 / 107 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı, İş Akdi Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği

2020 / 106 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin İlk Bildirim Formu

2020 / 105 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

2020 / 104 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

2020 / 103 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2020 / 102 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

2020 / 101 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

2020 III. Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları