Vergi Sirkülerleri

2020 / 82 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

2020 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

2020 / 81 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj Hattında Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara, Hizmet ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin Karar

2020 / 80 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı

2020 / 79 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı

2020 / 78 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmıştır

2020 / 77 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

2020 II. Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları

2020 / 76 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi ve Sözleşme Fesih Yasağı Süresi Uzatıldı

2020 / 75 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Verbis'e Kayıt Sürelerinin Uzatılmasına Dair Karar

2020 / 74 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Haftalık Veri Formuna ilişkin Sıkça Sorulan Sorular

2020 / 73 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarında Değişiklik