Vergi Sirkülerleri

2021 / 21 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Getirilmesi Planlanan Ek Vergi

2021 / 20 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

2021 / 19 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Ülke Bazlı Raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) Aracılığıyla Gönderilme Süre Uzatımı

2021 / 18 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı

2021 / 17 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

2021 / 16 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Serbest Bölgelerde Ücret Stopaj Teşvikinde Değişiklik

2021 / 15 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526)

2021 / 14 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:34)

2021 / 13 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Vergi Tevkifat Oranı %5’e Yükseltildi

2021 / 12 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Karar Yayımlandı