Vergi Sirkülerleri

2020 / 96 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Kar Dağıtım Kısıtlamasının Uygulama Süresi Uzatıldı

2020 / 95 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 1 Seri No’lu Genel Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 4 Seri No’lu Tebliğ

2020 / 94 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı

2020 / 93 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

07252 Kanun Numaralı Yeni Prim Desteğine İlişkin SGK Uygulama Genelgesi

2020 / 92 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020-32/58)

2020 / 91 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2020 / 90 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

İzaha Davet Uygulamasının Usul ve Esasları Yeniden Belirlendi

2020 / 89 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Duyuru

2020 / 88 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği Duyurusu

2020 / 87 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Finansal Kuruluş Faaliyetlerinden En Az Birini Yapan Yurt Dışında Mukim Kuruluşlara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı Yüzde Sıfır Olarak Belirlendi