Üretim

Akıllı işletmeler, Güneydoğu Asya, Hindistan, Brezilya ve Orta ve Doğu Avrupa’nın gelişmekte olan ekonomilerinde üretimin maliyet avantajlarını arttırmaktadır.

Ata Uluslararası Bağımsız Denetim, Kreston'ın ağının bir firması olarak bu bölgelerde ve ötesinde güçlü bir varlığa sahiptir, yani yerel ve uluslararası pazarlarda faaliyet göstermeniz gereken tüm hizmetleri sağlar.

Ata Uluslararası Bağımsız Denetim, küçük, orta ve çok uluslu üreticilere aşağıdaki konularda tavsiyelerde bulunur:

  • Şirket kuruluşu
  • Büyüme için fon
  • Ekipmanlara sermaye yatırımı
  • Yeni pazarlara giriş 
  • Birleşme ve Devralmalar
  • Yatırım kararları
  • Bütçeleme ve tahmin
  • Uluslararası vergi 
  • İş
  • Denetim ve güvence sözleşmeleri.