Teknoloji ve Bilim

Günümüzde, teknoloji ve bilim sektörü hızlı bir şekilde gelişmektedir. Güvenlik ve her duruma hazırlıklı olma giderek daha önemli bir hal almaktadır. İşletmeler giderek daha uzman ve özel uygulamalar talep ederler ve yeni teknolojiler, fırsatlar ve tehditler sağlamaktadır.

Ata Uluslararası Bağımsız Denetim, yazılım, donanım, medya ve iletişim, internet hizmetleri, temiz teknoloji, biyoteknoloji, tıbbi cihazlar, yaşam bilimleri ve eczacılık gibi birçok endüstri segmentindeki müşterilere eksiksiz bir işletme, finansal ve risk yönetimi hizmetleri sunar.

Endüstri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan ATA Denetim, size bu konularda destek olur:

  • İş danışmanlığı ve planlama,
  • Fikri mülkiyetin korunması,
  • Kurumlar vergisine uygunluk ve vergi beyannamelerinin hazırlanması,
  • Kurumlar vergisine ilişkin tavsiyeler,
  • Çok uluslu şirketler için transfer fiyatlandırması konularında tavsiyeler,
  • Ar-Ge vergi kredisi danışmanlığı,
  • Defter tutma, yönetim hesaplarının hazırlanması ve nakit akışı dahil olmak üzere muhasebe hizmetleri.