Enerji

Teknolojik gelişmeler ve çevresel kaygılar, enerji sektörü üzerinde diğer pek çok sektörde de varolan bir dönüşümü kaçınılmaz kılıyor. 

Özellikle teknolojik yenilik, maliyet verimliliği ve son dönemde ön plana çıkan yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle rüzgâr, hidro, jeotermal ve güneş gibi, alanında sahip olduğumuz uzmanlık ve bilgi birikimimizi müşterilerin hizmetine sunmaktayız.

Türkiye'deki sektör oyuncuları da değişen koşulların zorladığı bu değişim ve dönüşüm için profesyonel danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyorlar. ATA Uluslararası Bağımsız Denetim, enerji alanında sahip olduğu üst düzey tecrübesi ile denetim hizmetlerinde müşterilerine istedikleri desteği sunmaya hazır.