2021 / 37 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

2/6/2021 tarihli 31499 sayılı Resmi Gazete’de 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlanmıştır.

 
Bilindiği üzere 31/7/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı Karar ile 2007/13033 sayılı Karar’a eklenen geçici 6 ncı maddeyle, 31/7/2020 tarihinden geçerli olmak üzere, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bazı hizmetlerde KDV oranı yüzde 8’e bazılarında ise yüzde 1’e düşürülmüştü. Daha sonra 23/12/2020 tarihli ve 3318 sayılı Karar ile söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştı.
 
Bu defa yayımlanan karar ile KDV oranları indirilen mal ve hizmetlerdeki (geceleme hizmetleri hariç) oran indirimi uygulama süresi 31/7/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.