2021 / 39 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

1/6/2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kira ödemelerinde stopaj oranı indirimi 31/7/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.