2021 / 40 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Hazine ve Maliye Bakanlığı 06/07/2021 tarih ve 27998389-010.06.02-421547 sayılı Genelge ile 01.07.2021–31.12.2021  tarihleri arasında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 8.284,51 TL olarak belirlenmiştir.