2021 / 33 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

30/04/2021 tarihli 31470 sayılı Resmi Gazete’de 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

 
Söz konusu kanun ile yapılan düzenlemelere sirkülerimizde yer verilmiştir.