2021 / 36 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

4/5/2021 tarih ve E-51592363-010.07.01-24685977 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Yazısı ile 2021/Mart dönemi sigorta prim borçlarının KDV iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi talebinde bulunan mükelleflerin, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 31/5/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.