2020 / 102 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

16.10.2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1)” yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliği ile yapılan değişikliklere sirkülerimizde yer verilmiştir.