2020 / 106 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

Hazine ve Maliye Bakanlığı – Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 18/11/2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de (1 No.’lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği) değişiklik yapan 4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Tebliğ (4 No.’lu Tebliğ) 1 Eylül 2020 tarihli 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

 
Bu Tebliğ ile her yıl, ülke bazlı raporlama ile ilgili olarak kapsama giren çok uluslu işletmeler grubu üyeleri tarafından; “ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu” doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilecektir.
 
Ülke bazlı raporlamaya ilişkin ilk bildirim formu, ilk raporlama dönemi olan 2019 hesap dönemine ve 01/01/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine münhasır olmak üzere 30/10/2020 günü saat 23:59’a kadar elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilecektir.