2020 / 108 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

28.10.2020 tarihli ve 31288 sayılı Resmi Gazete ’de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Yayımlanan tebliğ ile, 17 Mayıs 2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30.9.2020” ibaresi “31.12.2020” olarak değiştirilmiştir.