2020 / 107 No'lu Ata Denetim Sirkülerimiz

27.10.2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 2 ay daha uzatılmıştır.

 
Aynı zamanda 27.10.2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 3135 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/11/2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkûr Kanunun geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.