Vergi Duyuruları

2019 / 8 No'lu Ata Denetim Duyurumuz

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Beratların Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır.

2019 / 7 No'lu Ata Denetim Duyurumuz

2019 III. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi.

2019 / 6 No'lu Ata Denetim Duyurumuz

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Değişti.

2019 / 5 No'lu Ata Denetim Duyurumuz

Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri verme süreleri ve bu beyannamelere tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30.09.2019 Pazartesi gününe uzatılmıştır.

2019 / 4 No'lu Ata Denetim Duyurumuz

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi Uzatıldı

2019 / 3 No' lu Ata Denetim Duyurumuz

2019 II. Geçici Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi.

2019 / 2 No' lu Ata Denetim Duyurumuz

Tahsil Edilemeyen Vergi Borcu - Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı E: 2013/1, K: 2018/1

2019 / 1 No'lu Ata Denetim Duyurumuz

Gerçek kişilerin günlük 100.000 USD ve üzerinde (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) döviz (efektif dahil) alım işlemlerinde valör uygulaması