Vergi Duyuruları

2020 / 1 No'lu Ata Denetim Duyurumuz

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sistemine Geçiş 01.03.2020 Tarihine Ertelenmiştir

2019 / 10 No'lu Ata Denetim Duyurumuz

2020 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları

2019 / 9 No'lu Ata Denetim Duyurumuz

01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

2019 / 8 No'lu Ata Denetim Duyurumuz

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Beratların Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır.

2019 / 7 No'lu Ata Denetim Duyurumuz

2019 III. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi.

2019 / 6 No'lu Ata Denetim Duyurumuz

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Değişti.

2019 / 5 No'lu Ata Denetim Duyurumuz

Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri verme süreleri ve bu beyannamelere tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30.09.2019 Pazartesi gününe uzatılmıştır.

2019 / 4 No'lu Ata Denetim Duyurumuz

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi Uzatıldı

2019 / 3 No' lu Ata Denetim Duyurumuz

2019 II. Geçici Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi.

2019 / 2 No' lu Ata Denetim Duyurumuz

Tahsil Edilemeyen Vergi Borcu - Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı E: 2013/1, K: 2018/1